Haber ve Duyurular
E-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi
Tarih: 24/10/2015
e-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de... Devamını oku...
e-Fatura ve e-Defter
Tarih: 12/12/2013
e-Fatura ve e-Defter Link Bilgisayar, e-Defter ve e-Fatura çözümleriyle de deste... Devamını oku...
Tüm bilgisayar kullanıcılarının bilmesi gereken 10 temel kural
Tarih: 03/11/2012
Tüm bilgisayar kullanıcılarının bilmesi gereken 10 temel kural [Derleme] Tüm bilgisay... Devamını oku...
Microsoft Hotmail artık Outlook oldu
Tarih: 02/08/2012
Dev yazılım şirketi, sosyal platformlara daha uyumlu bir çevrimiçi e-posta servisi O... Devamını oku...

   Tüm haberler
Anket
Kullandığınız Link Programı
Klasik Seri
Yeni Nesil
Güneş

Geçmiş Anketler
Döviz Kurları
Uzaktan Destek

Entegre Paket

Broşür İçin Tıklayınız

Link Yeni Nesil Programıyla,Ön Muhasebe den (Fatura, SenetÇek, Nakit, Havale v.d )  girmiş olduğunuz tüm evrak kayıtlarınızı ister online ister manuel, Muhasebe kayıtlarına Entegre edebilirsiniz.

MUHASEBE

Mali mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanan Yeni Nesil Muhasebe Çözümleriyle, işletmelerin operasyonları ile yasal yükümlülüklerini eşzamanlı bir şekilde yerine getirmeleri hedeflenmiştir. Böylelikle mali dönem sonunda zorunlu olarak hazırlanması gereken yasal defter ve mali tabloların yanısıra, işletmelere ihtiyaç duydukları zamanlarda analiz ve değerlendirme yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Yeni Nesil Muhasebe çözümlerinde; kullanıcıya esnek hesap planı yapısı sayesinde geniş kırılım imkanları sunulmuş, alt hesapların herhangi bir şarta bağlı olmadan tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Tek düzen hesap planının yanı sıra farklı bir hesap planına göre raporlamalar ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. Tüm işlemlerin birden fazla para birimiyle takibi ve girilen kur bilgilerine göre işlemlerin TL’den dövize, dövizden TL’ye otomatik çevrilebilmesi mümkündür. İşletme faliyetleri sonucu oluşan borç/alacak işlemlerinin mahsup, tahsil, tediye kayıtlarının otomatik oluşturulabilmesi, mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi yasal defterlerin ve bilanço kar/zarar tablolarının Türk Lirası ve döviz cinsinden düzenlenebilmesi, özel hesap dönemi tanımlanabilmesi, açılış, kapanış ve dönemsel yansıtma fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi mümkündür. İşletme faliyetleri sonucu oluşan gelir ve giderlerin tanımlanan masraf merkezlerine göre dağılımları izlenebilmekte, aynı anda birden fazla şirketin muhasebe kaydı tutularak, konsolide bilanço ve kar-zarar tablolarının düzenlenebilmekte, Link Yeni Nesil’de hazırlanan KDV Muhtasar Beyanname ve Geçici Vergi bilgilerini XML dosya transfer özelliği kullanılarak e-beyanneme hazırlanabilmektedir.

SATIN ALMA

Alış Sipariş, İrsaliye ve Fatura Takibi

Teslim edilmemiş veya eksik teslim edilmiş siparişlerle, tamamlanmış siparişlerin, tedarikçi veya ürüne göre takibi yapılabilmekte, verilen siparişler tedarikçi tarafından yapılan teslim miktarlarıyla karşılaştırılabilmekte, eksik veya fazla teslimatlar belirlenebilmektedir. Onaylanan satınalma siparişlerinin teslimat sırasında otomatik olarak kapatılabilmesi, tedarikçiden gelen faturaların miktar ve ödeme bilgilerinin önceden tanımlanmış siparişler dikkate alınarak otomatik faturalaştırılabilmesi mümkündür.

Kredi Risk Takibi

Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, sipariş, sevkiyat ve satışların onaylanması veya engellenmesi, müşteriden alınan ayni ve nakti teminatların izlenebilmesi, müşterilerin henüz tahsil edilmemiş fatura, senet /çek işlemleri, karşılıksız çek ve protestolu senetlerinden doğan risklerinin izlenebilmesi, tüm risk ve kredi analizlerinin istenilen bir döviz cinsi ve döviz kuruyla takip edilebilmesi, müşterilerin genel cirodaki payı veya borcunun toplam cirosuna oranı gibi istatistiki bilgilerinin otomatik güncellenmesi Yeni Nesil’de yapılabilmektedir.

Siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi, satınalma ve stok maliyetlerini en aza indirebilmeleri Yeni Nesil'de, satış- pazarlama ve satınalma departmanları için sunulan çözümler ile sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışların verimliliğini arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve varolmayan bir satış potansiyelini ortaya çıkarmak satış departmanı açısından önemlidir. Yeni Nesil ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini artıracak, karar alma süreçlerini verimli hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak çözümler satış-pazarlama ve satınalma departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

SATIŞ

Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Faturası

Yeni Nesil’de yer alan; Satış Siparişi, İrsaliyesi ve Satış Faturası programlarıyla, sipariş takibi, irsaliye ve faturaların düzenli bir şekilde oluşturulabilmesi, müşteri risk durumuna göre sipariş onayının verilebilmesi ve engellenmesi, aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi, yapılacak sevkiyatların bekleyen tüm siparişlere göre toplu olarak veya tek bir sipariş için yapılabilmesi, eldeki stok miktarları doğrultusunda bekleyen siparişlerin müşterilere sevk edilebilmesi, müşteriye sipariş tesliminde, kritik stok veya mevcut stok adedini aşması durumunda istenirse teslimatın durdurulabilmesi, birbirini takip eden diğer entegre süreçler sayesinde stok durumu dikkate alınarak sipariş onayının verilebilmesi, stok durumu dikkate alınarak teslim tarihinin belirlenebilmesi, ürün veya müşteriye göre teslimatı tamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenebilmesi, perakende ve fason faturası gibi özel faturalar düzenlenebilmesi, farklı döviz cinsleriyle satılan malların aynı faturada yer alabilmesi mümkündür. Ayrıca, sevkiyat ve mal kabullerinde barkod el terminalleri kullanımıyla giriş-çıkış işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesi, faturalarda Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerinde gösterilebilmesi işlemleride yapılabilmektedir.

İşletmelerin satış, satınalma ve üretim departmanlarında verimliliğin arttıralarak işletme karlılığının yükseltilmesi, sağlıklı bir stok yönetimiyle mümkündür. Yeni Nesil Yönetim sisteminde stok yönetiminde eldeki stok miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok yönetimi için gerekli olan bu iş süreçleri ile, maliyetlerin kontrol altına alınması, böylelikle işletme karlılığının arttırılması sağlanmaktadır.

STOK YÖNETİMİ

Stok Planlaması

Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir. Farklı çevrim katsayıları kullanılarak yaratılan üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi mümkündür. Giriş-çıkış işlemleri hurda, konsinye, fire, hediye gibi değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak siparişler planlanabilmekte, stok kartları ürün kodu dışında değişik özelliklere göre gruplanıp, bu gruplamalara göre analizler yapılabilmektedir. Rezerv edilmiş ürünlerin takibinin yapılabilmesi, masraf merkezlerine göre alım/satım analizlerinin yapılabilmesi, ürünlerin depo ve raf bazında takip edilebilmesi, devirlerinin yapılabilmesi mümkündür.

Barkodlu OTVT Uygulaması (Otomatik Tanıma ve Veri Toplama)

Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanabilmesi, stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takip edilebilmesi, otomatik tanıma ve veri toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle stok sayım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, ambarlarda yer alan malların transferleri, mal hareketlerinin yine barkod okuyucular ile kontrol edilebilmesi Yeni Nesil’in içerdiği özelliklerdir.

Stok Analizleri

FIFO ve Ortalama Maliyet gibi değişik maliyet yöntemleri ile stoktaki ve satılan malın maliyetlerinin hesaplanabilmesi mümkündür. Son hesaplanan maliyetler, stok kartlarına ve satışlara yansıtılabilmektedir. Ürün ve ürün grupları için Yeni Türk Lirası ve Döviz cinsinden maliyet analizleri yapılabilmekte, kritik stok seviye analizleri, stok durum raporu, ürün, müşteri, satış elemanı veya masraf merkezlerine göre dönemsel satış analizleri alınabilmektedir. Depolara göre stok analizlerinin yapılabilmesi de mümkündür.

FİNANS

Müşteri, satıcı, banka hesaplarının takibi, ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen risk, adat ve faiz hesaplamaları, Yeni Nesil finans çözümleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Enflasyonist ortamda oluşan finansal riskler göz önüne alınarak kasa, banka senet/çek işlemlerinin takip edilmesi ve gerçekçi nakit akış planlarının oluşturulması, böylelikle finansal kayıpların en aza indirilerek, doğabilecek zararları önleyici kararlar alınması sağlanmaktadır.

Borç /Alacak Kapama

İstenilen satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması, en uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme alternatiflerinin denenebilmesi, borç/alacak kapama işlemleri ile kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta kalan borçlar için yaşlandırma yapılması mümkündür.

Banka

Sınırsız banka ve her bankanın farklı şube ve hesaplarının takip edilebilmesi, banka işlemlerinde virman, borç/alacak kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesi, bankalarla sağlanan entegrasyon sayesinde işletme ile banka arasındaki senet, çek, nakit bilgilerinin ve hesap mutabakatlarının otomatik güncellenmesi, eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit akışının planlanması, portföydeki senet ve çeklerin banka tahsilat ve teminat işlemlerinin izlemeleri yapılabilmektedir.


Link Yeni Nesil

Yeni Nesil Ana Menu

1

2

Son Videolar

Link Yeni Nesil Çok Amaçlı Lis
4980 İzlenme, 0 Yorum

Önceki: E-Fatura E-Defter
Sonraki: Ticari Paket

REFERANS BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Çetin Emeç Bulvarı, Kabil Caddesi, 1328. Sokak (74.Sokak) No:12/3 Öveçler /Çankaya /ANKARA

Telefon : 0312 472 74 55 Fax: 0312 472 74 56

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Referans Bilgisayar