Haber ve Duyurular
E-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi
Tarih: 24/10/2015
e-Fatura ve e-Defter Uygulamasında Kapsam Genişledi 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de... Devamını oku...
e-Fatura ve e-Defter
Tarih: 12/12/2013
e-Fatura ve e-Defter Link Bilgisayar, e-Defter ve e-Fatura çözümleriyle de deste... Devamını oku...
Tüm bilgisayar kullanıcılarının bilmesi gereken 10 temel kural
Tarih: 03/11/2012
Tüm bilgisayar kullanıcılarının bilmesi gereken 10 temel kural [Derleme] Tüm bilgisay... Devamını oku...
Microsoft Hotmail artık Outlook oldu
Tarih: 02/08/2012
Dev yazılım şirketi, sosyal platformlara daha uyumlu bir çevrimiçi e-posta servisi O... Devamını oku...

   Tüm haberler
Anket
Kullandığınız Link Programı
Klasik Seri
Yeni Nesil
Güneş

Geçmiş Anketler
Döviz Kurları
Uzaktan Destek

Bordro Personel

Link Bordro Altyapı Özellikleri

Yeni Nesil Personel Sistemi’nin genel ve öne çıkan özellikleriyle aşağıda yer alan başlıklar altında detaylandırılmıştır;

Dövizli Kullanım
Gerçekleştirilen tüm işlemler, yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmekte, TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ ye otomatik olarak çevrilebilmektedir. Çapraz kur paritisine göre hesaplamalar yapılabilmektedir. Çok sayıda döviz cinsi ve döviz kuru tanımlanabilmekte, döviz kurundaki değişiklikler, geçmişteki kayıtların tümüne veya istenilen özellikteki kayıtlara otomatik olarak yansıtabilmektedir.

Tasarım Özellikleri
Kullanıcı işlem girişlerinde istediği yeni sahaları ekleyebilmekte veya çıkarabilmekte, mevcut sahaları istediği şekilde yerleştirebilmektedir. Aynı şekilde seçeneklerdeki tüm sahalarda kullanıcı ihtiyaçlarına göre eklenip çıkarılabilmektedir. Kullanıcı kullandığı bilgisayarın masa üstüne en sık kullandığı kart, işlem, rapor gibi seçenekleri koyabilmekte ve programı kullanırken direkt masa üstünden çalışabilmektedir. Sistemde bulunan bütün seçeneklerdeki kayıt arama pencerelerini kullanıcı kendi istediği şekilde dizayn edebilmektedir.

Güvenlik
Kritik bilgilerin yalnız ilgili kişiler tarafından kullanılmasını sistem sağlamaktadır. Sistemde ayrıca, okuma, değişiklik yapma, silme ve yeni kayıt açma hakları detaylı olarak tanımlanabilmekte, sahalarının değerlerinin görüntülenebilmesi veya görüntülenememesi hakları kullanıcılar bazında tanımlanabilmektedir. Kullanıcı ve grup hakları, tanımlanan geçerlilik tarihi kriterlerine göre sınırlandırılabilmektedir. Kullanıcıların veya gurpların istenildiği zaman program üzerindeki kullanım yetkileri kaldırılabilmektedir. Geriye dönük değişiklik veya iptal işlemleri için isteğe bağlı olarak belirli bir süreye veya tarihe kadar engelleme yapılabilmektedir. İstenilen bir tarihten itibaren silinen her kaydın sistemde tutulabilmesi mümkündür. Sisteme girilen ve değiştirilen kayıtlarda kullanıcı, tarih ve saat detayları saklanabilmektedir. İster kayıt isterse listelerde son değiştirilen bilgilere anında ulaşılabilmektedir.

Gölge Dosya
Sistemde girilen, değiştirilen ve silinen tüm bilgilere Gölge Dosya modulü ile geriye dönük olarak ulaşılabilmektedir. İşletmelerin hata riskini en aza indirerek doğru bilgiye ulaşmaları için tasarlanmış olan Gölge Dosya modülü ile istenilen tüm bilgiler kullanıcı ve tarih bazında sorgulanabilmekte, Gölge dosya’da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde hızlı ve güncel konsalidasyon yapılabilmekte, yeni girilen, silinen ve değiştirilen tüm bilgiler tarih ve kullanıcı kriterlerine göre izlenebilmektedir. Değiştirilmiş yada silinmiş bilgilerin gölge dosya transferi ile doğru kayda dönüştürülebilmesi mümkündür.

Raporlama
Yeni Nesil’in raporlamaya getirdiği esnek ve fonksiyonel çözümler ile işletmelerin karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Tasarlanan raporların sistemden istenilen filtreler kullanılarak alınabilmesi, istenen sahalara göre artan veya azalan şekilde sıralanabilmesi, tanımlama yapılan formül sonuçlarının değerine bağlı olarak kullanıcı seçimine göre basılabilmesi, hazırlanan raporların isteğe bağlı olarak sonradan kağıda alınabilmesi ve/veya sistemde saklanabilmesi mümkündür. Raporlar Excel, text veya html formatında programdan çıkmadan alınabilmektedir. Ayrıca raporların direkt Excel’de kullanılabilmesi de işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır. Standart hazırlanmış listelerde varolan bir sahanın listeden çıkarılabilmesi, saha formatları seçimlerinin değiştirilebilmesi ile bir listeden birden fazla liste alınabilmesi, standart listelerde saha formatları ve seçimlerinin değiştirilebilmesi ile aynı listenin değişik dizaynlarda alınabilmesi, istenilen bir döviz cinsine göre rapor alınabilmesi, Yeni Nesil’de mümkündür.

Bilgi Transferi
Kullanıcı tarafından hazırlanmış olan dosyaların Yeni Nesil’e transfer edilmesi özelliği ile işletmelerin dikey çözümler için kullandıkları özel yazılımları LİNK’ e entegrasyonu sağlanmaktadır. Böylelikle depo sayım ve kartoteks programlarında oluşan müşteri bilgileri gibi bilgilerin mükerrer girişleri engellenerek dikey ürünlerle bilgi bütünlüğü sağlanmaktadır.

Personel Sisteminin öne çıkan fonksiyonel özellikleri ise;

 • Aynı sistem üzerinde birden fazla şirket ve işyeri yapısında çalışılabilir.
 • Parametre ayarları ile kullanıcı kişi ve firmanın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilir.
 • Otomatik Bordro hesaplamak için son bordrodan veya şablon puantaj kullanarak kolay hesaplama seçeneklerine sahiptir.
 • Zam gibi ücretle ilgili değişiklikler hızla toplu olarak yapılabilir.
 • SGK bildirimleri sistem üzerinden otomatik olarak yapılabilir.
 • Servis İşlemleri sayesinde mükerer kayıtların, personel kartlarındaki eksik bilgilerin kontrolü gibi sistem kayıtlarının doğruluğunun sağlamak için araçlar barındırır.
 • Puantaj, bordro ve personel gibi gereken bilgiler excel formatlı dosyalardan alınabilir.
 • SGK, İŞKUR ve Bölge Çalışma Müdürlükleri gibi resmi kurumlara ait formlar sistemden hazır olarak alınabilir.
 • Belirlenen aylar için maliyeti analiz etmek mümkündür.
 • Özelleştirme araçları ile hızlıca istenilen sorguda liste alınabilir.

Link Bordro Yazılımı

Link Bilgisayar tarafından küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirilen, iş süreçlerini minumuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır. Yeni Nesil Yönetim Sistemi işletmelere çalışanları için dosya ve bordro işlemlerini sistem üzerinde yönetmeleri olanak tanımaktadır.

Yeni Nesil Yönetim Sistemi içinde ayrı bir modul olarak kullanıma sunulan Personel Sistemi bileşeni aşağıda listelenen modül ve içeriklere sahip çözümdür;

 • Parametreler
 • İşyeri Kartı ve Bölüm Kartı
 • Personel Kartı
 • Bordro İşlemleri
 • Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri
 • Referans Kartı
 • Servis İşlemleri
 • Devir
 • Bilgi Transferi
 • Listeler
 • SSK/SGK Elektronik Transfer
 • Kıdem Tazminatı Modülü
 • Banka Modülü
 • SSK Genelge 2007/88 Uyum Modülü
 • Fark Bordrosu Modülü

Parametreler

Parametreler, personel sistemi içerisinde yer alan öndeğer ve diğer sistem değişkenlerinin firmaya veya standartlara uygun olarak belirlenmesi için kullanılan değerlerdir.

Listelenen özellikler sayesinde Yeni Nesil Personel sistemi esnek ve uyarlanabilir yapıdadır.

 • Sistem üzerinden baskısı alınan raporlar ve formlar için kağıt genişliği ve sayfadaki satır sayısı belirlenebilir.
 • Personel kartı öndeğerleri, şablon puantaj ve eksik bildirim nedeni öndeğerleri gibi değerler belirlenebilir.
 • Sistem Parametreleri sayesinde döviz kurları, geriye donuk işlem yapma yetkileri,bordro hesaplama parametreleri, ücretlerin hesaplama şekilleri, şubat ayı ssk günü, mesailer, eksik bildirim gün sayısı, kazanç, kesinti, PEK ve ek gelir vergisi gibi hesaplamalarda kullanılacak hertürlü detay özelleştirilebilir.

 

 

İşyeri ve Bölüm Kartı

İşyeri kartında adres gibi sabit bilgileri ve SGK bildirgeleri için gerekli olan bilgiler tüm detayları ile tanımlanabilir.

 • Çalışan personele uygulanacak fazla mesai, sosyal yardım ve diğer kazançlara ait çarpan ve tutarlar işyeri bazında tanımlanabilir.
 • İşyerinde bulunan bölümler tanımlanabilir.

 

Personel Kartı

Personel sicil bilgilerinin yönetilmesi, bordroların tek tek veya toplu olarak hesaplatılması ve işten ayrılma işlemleri gibi personelle ilgili olabilecek tüm işlemlerin yapılması için oluşturulmuştur.

 • Personel sicil kartı oluşturmak için hızlı giriş imkanı sağlamaktadır.
 • Personel ücretlerini toplu veya tek olarak hızla güncellenebilir.
 • İşten ayrılma ve işe giriş işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilir ve resmi kurumlara sistem üzerinden bildirim yapılabilir.
 • Personeller aylık, günlük ve saatlik gibi farklı şekillerde ücretlendirilebilir.

 

Bordro İşlemleri

Personellerin puantajları, ödeme ve kesintilerinin yönetilmesi ve bordro hesaplamalarının yapılması için kullanılır.

 • Personel bordroların hazırlanması her personel için ayrı veya toplu puantaj verilerek yapılabilir.
 • Ay içinde birden fazla bordro oluşturulabilir ve oluşturulan bu bordrolar aynı form üzerinden birleştirilebilir.
 • PDKS’den gelen puantaj bilgileri kullanılarak bordro hesaplaması yapılabilir.
 • Ücret ve ödenekleri netten brüte hesaplanabilir.
 • Ücret pusulası ve bordro zarfı gibi formlar özelleştirilebilir.
 • Geriye dönük bordrolar aylık veya toplam olarak alınabilir.

 

Çalışmadığına Dair Bildirim İşlemleri

Personellerin çalışmadığı eksik günler için yapılması gereken bildirimin hazırlanması ve kuruma gönderilmesi için kullanılacak işlemlerin bulunduğu kısımdır.

 • Yapılacak bildirime ait gün sayısı ve bildirim süresi gibi parametreler belirlenebilir.
 • Gönderilen bildirimler listelenebilir.

 

Referans Kartı

Sistemde kullanılan tanım listelerini oluşturma ve özelleştirme için kullanılan ekranları barındıran kısımdır.

 • Çalışılan kurumlar, bankalar, şehir ve görev tanımları gibi liste halinde bulunan her türlü tanım referans olarak tanımlanabilir.
 • Tanımlanan referanslar raporlama, listeleme ve işlem yapılırken kriter olarak seçerek kullanılabilir.

Servis İşlemleri

Yeni Nesil Personel Sistemi içinde bulunan ve yapılan işlemler sonucunda elde edilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi veya düzeltilmesi için kullanabilecek özelliklere sahiptir.

 • Personel bordro kayıtlarının gelir vergisi ve ücret bilgi kartları için kontrolü sonrası belirlenen parametreler ile düzeltilebilir.
 • Çalışan, referans, işyeri ve bölüm bilgiler şirketler arası hızla transfer edilebilir.
 • Bozuk ve sorunlu kayıtlar kontrol edilebilir ve düzeltilebilir.

Bilgi Transferi

Personel Kartına Ücret, puantaj ve personel – bordro bilgilerinin dışarıya transferi için seçeneklerin bulunduğu ekranlardır.

 • ASCII dosyadan personel sicil kartına ücret transferi yapılabilir.
 • Başka sistemler üzerinde puantaj takibi yapan firmalar belirlenen parametreler ile Puantaj transferi yapılabilir.
 • Personel kartı ve hesaplanmış bordroları belirlenen formatta dışarıya veri dosyası olarak aktarılabilir.

Çalışmadığına Dair Bildirim İşlemleri

Personellerin çalışmadığı eksik günler için yapılması gereken bildirimin hazırlanması ve kuruma gönderilmesi için kullanılacak işlemlerin bulunduğu kısımdır.

 • Yapılacak bildirime ait gün sayısı ve bildirim süresi gibi parametreler belirlenebilir.
 • Gönderilen bildirimler listelenebilir.

Devir

Personel Sistemi içinde diskte yer açmak ve bordro işlemleri yapılmış olan dönemlere ait hareketleri tamamlamak için kullanılabilecek Devir işlemleri bulunur.

 • Devir ile bordro ve özel gider indirimine esas belgelerin silme işlemler hızla yapılabilir.
 • Ay içinde Devir ile birden fazla bordro hesaplanacak ise SSK matrahları bir sonraki bordroda değerlendirilebilir.
 • Yeni Aya Hazırlık seçeneği ile Personel sicil ve bordro işlemleri dosyalarında yeni aya ait bordroların puantajı varsayılan veya puantajda bildirilen değerler ile kolayca oluşturulabilir.

Listeler

Bölge Çalışma Müdürlükleri, İŞKUR ve SGK gibi resmi kurum tarafına yapılacak bildirimlerde kullanılacak formların hazırlanması için kullanılan seçenekler Personel Sisteminde bulunmaktadır.

 • Bordroların Excel, Word, PDF ve metin formatlı olarak listelenebilir ve personele şifreli veya şifresiz olarak sistem içinden mail gönderilebilir.
 • Toplam Maaş Bordrosu, Bordro Zarfı ve Hesap Pusulası dökümlerine ait tasarım şirkete göre özelleştirilebilir.
 • SGK için kullanılan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek – 4), Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek – 5), Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Ek – 9), Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek – 3), Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek – 10), SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu gibi tüm belgeler sistem üzerinden hazır olarak temin edilebilir.
 • Bölge Çalışma Müdürlükleri Bildirimleri olarak İşçi Giriş/Çıkış Bildirim Listesi (Ek.1, Ek.2), İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu sistemden temin edilebilir.
 • Türkiye İş Kurumu bildirimlerinde kullanılmak üzere aşağıda listelenen tüm formlar ve listeler sistemden alınabilir.
  • Personel Durum Çizelgesi
  • İŞKUR İşten Ayrılma Bildirgesi (Ek.1)
  • 4857 Bildirim Listesi
  • Kısa Çalışma Ödeneği formu ve listesi
 • Diğer Bildirimler altında seçilen kriterlerde Ücret Bilgi Formu, Sendika Üyesi Sigortalı Listesi, Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi, işten çıkış işlemleri sırasında kullanılabilen İbraname ve Feragatname, Asgari Geçim İndirimi Formları, 5084/5615 ve, 3218 Serbest bölge kanunlarına istinaden Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim çıktılar sistemden hızla ve kolayca alınabilir.
 • Belirtilen dönem aralığına göre personelin bordrosu varsa bordro bilgisini, bordrosu yoksa standart 30 günlük bordrosu sanal olarak hazırlayarak maliyet analizi yapılabilir.

SSK/SGK Elektronik Transfer

SGK’ya elektronik olarak gönderilecek bildirge dosyası Personel Sisteminden oluşturularak SGK e-bildirge portalına elle yükleyerek veya sistemden otomatik gönderilerek yapılabilmektedir.

Dosya içeriği aynı kalmak sureti ile farklı listeleme yöntemleri seçilerek e-bildirge işlemleri tamamlanabilir.

Bunlar;

 • SGK e_bildirge (İşyeri-Belge Türü-Kanun No ya göre)
 • SGK e_bildirge (İşyerine göre),

şeklindedir.

Kıdem Tazminatı Modülü

Personelin işine son verilmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları yapılması için kullanılır.

 • Belirlenen kriterlere göre hesaplanarak listelenecek değerler için
  • Kıdem İhbar Tazminat Listesi
  • Kıdem Tazminat Bordrosu
  • İhbar Tazminat Bordrosu
  • Kıdem ve İhbar Tazminat Bordrosu alınabilir.
 • Çalışan personel için hesaplama yapma özelliği ile kıdem yükü listelenebilir.
 • Kıdem ve İhbar hesaplamaları için kullanılacak standart değerler otomatik yüklenebilir.

Banka Modülü

Personel maaşlarını banka aracılığı ile ödemek için bu bankaya vermeleri gereken dosyaların oluşturulmasını sağlayan modüldür.

Sistemde kullanılabilecek bankalara ait dosya formatı hazır halde bulunmaktadır.

 • Yapılacak ödeme tipini seçerek Maaş, Avans, A.G.İ ve Maaş+A.G.İ içerikli farklı dosyalar oluşturulabilir.
 • Hesap numarası yerine sistemde kayıtlı IBAN özelliğini kullanarak banka dosyası hazırlanabilir.

 

Fark Bordrosu Modülü

Fark Bordolarının hesaplanması ve bu farklara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin hazırlanması için kullanılacak modüldür.

 • Geriye Dönük Fark Maaş Hesaplama İşlemi elle veya otomatik olarak yapılabilir.
 • Aylık Prim ve Hizmet Ek Belgesi sistemden hızla hazırlanıp bildirim için kullanılabilir.

 

 


Link Yeni Nesil

Yeni Nesil Ana Menu

1

2

Son Videolar

Link Yeni Nesil Çok Amaçlı Lis
4983 İzlenme, 0 Yorum

Önceki: Muhasebe
Sonraki: Sabit Kıymetler

REFERANS BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Çetin Emeç Bulvarı, Kabil Caddesi, 1328. Sokak (74.Sokak) No:12/3 Öveçler /Çankaya /ANKARA

Telefon : 0312 472 74 55 Fax: 0312 472 74 56

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Referans Bilgisayar